Yoga på företaget

Yoga har blivit alltmer populärt på svenska arbetsplatser som en del i friskvårdssatsningen. Regelbunden yogaträning ökar förmågan att hantera stress, minskar sömnsvårigheter, muskelspänningar och kronisk smärta, samt leder till ett ökat välbefinnande.

Jag har hållit företagsyoga på Alfa Laval och TetraPak i sammanlagt 10 år.

Jag kan komma ut till er och undervisa yoga på er arbetsplats eller ordna klasser online.

Yogamattor och filtar kan jag ta med
Vill du kunna erbjuda yoga på en konferens/temadag så går det också att ordna.

Välkommen att kontakta mig för att se vad som skulle passa just er.

lena
[/db_pb_signup]

076 107 61 19